Segmentasyon

Büyük bir kümede yer alan üyelerin benzer özelliklere göre gruplandırılması ile elde edilen gruplara segmentasyon denmektedir.

Pazar segmentasyonu tüm pazarın dinamiğini ölçer ve Gruplandırma, demografi ve  ihtiyaç bazında ve bazen davranış bazında yapılabilmektedir. Bu kararın verilmesinde segmentasyon  veri modelinin hizmet etmesi belirlenmiş  hedeflere doğru aksiyon alınmalıdır.

1- Pazarın tüm potansiyeli tarif edilir

2- Müşterilerin değerleri tespit edilir

3- Kullanım alışkanlıklarına göre müşteriler bölümlendirilirSchema_expertise_cabestan_u

4- Hedef gruplar ve bu grupların potansiyeli araştırılır

5- Grupların davranışsal değerleri anlaşılır

6- Aynı ihtiyaçlara sahip olan gruplar segmente edilir

7- Seçilmiş olan segmentlerin politikası geliştirilir

8- En değerli segmentleri ölçerek önceliklendilir

9- Segmentlerin kullanım alışkanlıkları araştırılır

10- Segmentler bazında ürün/marka konumlandırılır

11- Her segmente uygun plan hazırlanır

12- Test için pilot hazırlanır ve revize edilir